Trang chủ Thông báo thay đổi phương thức làm việc

Thông báo thay đổi phương thức làm việc

TT ĐPGTQG - 15/05/2020 - 01:15 PMThực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về việc phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình hiện nay, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia xin trân trọng thông báo về việc thay đổi phương thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến đến ngày 15/4/2020 như sau:

1- Tiếp nhận đơn hiến mô, tạng dưới các hình thức:

- Đăng ký hiến mô, tạng trên Cổng thông tin điện tử: http://vnhot.vn/

- Gửi qua bưu điện về địa chỉ: Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, 40 Tràng Thi – Hà Nội, điện thoại 0915060550.

2- Tư vấn hiến mô, tạng qua điện thoại trực 24h:  0915060550.

                              Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia kính báo!


Tag


0 bình luận

{{val.name_comment}} - {{ actions.formatDate(val.created_at) }}

{{ val.comment_content }}

{{ valChild.name_comment }} - {{ actions.formatDate(valChild.created_at) }}

{{ valChild.comment_content }}


Bình luận bài viết

{{err}}

{{err}}