Trang chủ Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện....

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

TTĐPGTQG - 19/05/2024 - 01:37 PMThông báo về việc niêm yết danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự phỏng vấn (vòng 2) và danh sách thí sinh không điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (tệp đính kèm)


Tag


0 bình luận

{{val.name_comment}} - {{ actions.formatDate(val.created_at) }}

{{ val.comment_content }}

{{ valChild.name_comment }} - {{ actions.formatDate(valChild.created_at) }}

{{ valChild.comment_content }}


Bình luận bài viết

{{err}}

{{err}}