Trang chủ Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp....

Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023

TT - 19/05/2024 - 01:37 PMKính gửi: Các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Thực hiện Quyết định số 3486/QĐ-BYT ngày 29/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo:

- Ban hành “Quy định hoạt động quản lý Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người” tại Quyết định số 05/QĐ-ĐPGTQG ngày 12/5/2023 (kèm theo thông báo).

- Tổ chức tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người theo các hướng nghiên cứu ưu tiên: Nhằm tăng nguồn hiến từ người chết não, chết tim; Xây dựng mô hình tư vấn, vận động hiến, ghép, điều phối mô tạng; Các vấn đề liên quan đến hiến, lấy, ghép mô, tạng từ người chết não, chết tim khác… (số lượng nhiệm vụ tùy thuộc số lượng và chất lượng các hồ sơ đăng ký tuyển chọn do Giám đốc Trung tâm quyết định)

- Tổ chức, cá nhân quan tâm và đủ điều kiện năng lực đề nghị chuẩn bị hồ sơ đăng ký tuyển chọn theo mẫu quy định tại “Quy định hoạt động quản lý Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người”.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có thông báo này, đề nghị các phòng, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại “Quy định hoạt động quản lý Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người” và gửi về phòng Hợp tác Quốc tế - Khoa học và đào tạo, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quá thời hạn này, hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ không được đưa vào xem xét, đánh giá và tuyển chọn.

Trân trọng thông báo!


Tag


0 bình luận

{{val.name_comment}} - {{ actions.formatDate(val.created_at) }}

{{ val.comment_content }}

{{ valChild.name_comment }} - {{ actions.formatDate(valChild.created_at) }}

{{ valChild.comment_content }}


Bình luận bài viết

{{err}}

{{err}}