Trang chủ Thông báo về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm....

Thông báo về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

TT - 19/05/2024 - 01:37 PM



Thông báo số 06/TB-ĐPGTQG ngày 14/02/2022 về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển của Bộ Y tế trong fie đính kèm.


Tag


0 bình luận

{{val.name_comment}} - {{ actions.formatDate(val.created_at) }}

{{ val.comment_content }}

{{ valChild.name_comment }} - {{ actions.formatDate(valChild.created_at) }}

{{ valChild.comment_content }}


Bình luận bài viết

{{err}}

{{err}}