Trang chủ Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện,....

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

TT - 19/05/2024 - 01:37 PMHội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự phỏng vấn (vòng 2); Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm  Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người:


Tag


0 bình luận

{{val.name_comment}} - {{ actions.formatDate(val.created_at) }}

{{ val.comment_content }}

{{ valChild.name_comment }} - {{ actions.formatDate(valChild.created_at) }}

{{ valChild.comment_content }}


Bình luận bài viết

{{err}}

{{err}}