Trang chủ Phê duyệt Điều lệ Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ....

Phê duyệt Điều lệ Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam

TTĐPGTQG - 05/09/2023 - 08:57 AMNgày 11/11/2015, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1735/QĐ - BNV về Phê duyệt Điều lệ Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam (file đính kèm)


Tag


0 bình luận

{{val.name_comment}} - {{ actions.formatDate(val.created_at) }}

{{ val.comment_content }}

{{ valChild.name_comment }} - {{ actions.formatDate(valChild.created_at) }}

{{ valChild.comment_content }}


Bình luận bài viết

{{err}}

{{err}}