Trang chủ Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên....

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 1) và hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển

TT - 19/05/2024 - 01:37 PM 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo danh sách thí sinh có Phiếu đăng ký dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn (Vòng 1, có danh sách kèm theo); danh sách thí sinh có Phiếu đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện, tiêu chuẩn (vòng 1, có danh sách kèm theo) và hướng dẫn nộp lệ phí dự tuyển đối với thí sinh có Phiếu đăng ký dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn (vòng 1), cụ thể xin xem trong tệp đính kèm.


Tag


0 bình luận

{{val.name_comment}} - {{ actions.formatDate(val.created_at) }}

{{ val.comment_content }}

{{ valChild.name_comment }} - {{ actions.formatDate(valChild.created_at) }}

{{ valChild.comment_content }}


Bình luận bài viết

{{err}}

{{err}}