Trang chủ Thông báo: TTĐPGTQG tạm thời chỉ nhận đơn đăng ký qua bưu....

Thông báo: TTĐPGTQG tạm thời chỉ nhận đơn đăng ký qua bưu điện

TTĐPGTQG - 26/08/2022 - 02:51 PMDo dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia xin phép từ ngày 1/2/2021 tới ngày 28/2/2021 không tiếp nhận đăng ký trực tiếp tại Trung tâm.

Quý anh/ chị có nguyện vọng đăng ký hiến tặng mô/ tạng sau khi qua đời xin tải đơn về và gửi đơn đăng ký qua bưu điện theo cách thứ 2 của hướng dẫn http://vnhot.vn/.../huong-dan-dang-ky-hien-tang-mo-tang..., Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia sẽ gửi thẻ lại sau.

Việc đăng ký này sẽ được áp dụng cho tới khi có thông báo mới!

Trung tâm ĐPGTQG trân trọng kính báo!


Tag


0 bình luận

{{val.name_comment}} - {{ actions.formatDate(val.created_at) }}

{{ val.comment_content }}

{{ valChild.name_comment }} - {{ actions.formatDate(valChild.created_at) }}

{{ valChild.comment_content }}


Bình luận bài viết

{{err}}

{{err}}