Trang chủ NGƯỜI GHÉP CẦN BIẾT
Theo cuốn "Ghép tạng và chết não" do Gs.TS Trịnh Hồng Sơn làm chủ biên do Nhà xuất bản Y học ấn hành, chỉ định được tuân thủ theo các nguyên tắc sau:
14/08/2020 - 10:21 AM