Trang chủ QUAN ĐIỂM TÔN GIÁO
Thượng tọa Thích Nhật Từ cho biết, trong quan niệm của Phật giáo, việc hiến mô, tạng và thi thể hoàn toàn không có một trở ngại gì cho tiến trình tái sinh của người chết...
19/07/2018 - 01:51 PM