Chỉ định ghép tim

14/08/2020 - 11:07 AM
Ghép gan là phương cách để đem lại sự sống cũng như kéo dài thời sống thêm hiệu quả nhất cho bệnh nhân mắc các bệnh nhân mắc bệnh gan giai đoạn cuối.
14/08/2020 - 10:56 AM
Theo cuốn "Ghép tạng và chết não" do Gs.TS Trịnh Hồng Sơn làm chủ biên do Nhà xuất bản Y học ấn hành, chỉ định được tuân thủ theo các nguyên tắc sau:
14/08/2020 - 10:21 AM