Trang chủ Thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức

TT - 05/05/2023 - 03:44 PMTrung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo xét tuyển viên chức năm 2022, gồm các tiêu chuẩn, điều kiện và vị trí tuyển dụng cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển

            Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung tại Điều 22 Luật viên chức và quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Chỉ tiêu cần tuyển

Tổng số người làm việc cần tuyển là 11 người tương ứng với 10 vị trí việc làm gồm:

            - Chuyên viên Tư vấn hiến mô, tạng: số lượng 01

            - Bác sĩ Điều phối ghép mô, tạng: số lượng 01

            - Chuyên viên Pháp chế: số lượng 01

            - Chuyên viên Truyền thông: số lượng 01

            - Kỹ sư Quản lý thông tin và thẻ hiến: số lượng 02

            - Chuyên viên Tổ chức cán bộ: số lượng 01

            - Chuyên viên Hành chính: số lượng 01

            - Chuyên viên Hợp tác quốc tế: số lượng 01

            - Chuyên viên Nghiên cứu khoa học và Đào tạo: số lượng 01

            - Văn thư viên trung cấp: số lượng 01

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

            Người dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu phụ lục số 01 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) theo 02 hình thức sau:

  - Nộp trực tiếp tại: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người - Phòng 230, tầng 2, nhà C2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Gửi theo đường bưu chính: Người dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người - Phòng 230, tầng 2, nhà C2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 060 550.

            - Hồ sơ không hoàn trả kể cả trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển.

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

            - Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 27/12/2022 (trong giờ hành chính).

            - Địa điểm: Tổ tiếp nhận hồ sơ - Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người - Phòng 230, tầng 2, nhà C2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

5. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tuyển dụng

            - Xét tuyển và kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ứng với từng vị trí việc làm của người dự tuyển.

            - Thời gian phỏng vấn dự kiến ngày 06/01/2023 (thứ Sáu) tại Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người – Phòng 203, tầng 2, nhà C2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội..

    

 

HƯỚNG DẪN

VIẾT PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

 

            (1) Mục Vị trí dự tuyển: Ghi đúng tên vị trí việc làm, tên chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển theo Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng viên chức được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Ví dụ: Chuyên viên Tư vấn hiến mô, tạng, ),…)

            (2) Mục đơn vị dự tuyển: Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

I. Thông tin cá nhân:

(1) Họ và tên: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa. Ví dụ: NGUYỄN VĂN A.

(2) Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai sinh. Ví dụ: 01/01/1990.

(3) Nam/Nữ: Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam/Nữ.

(4),(5) Dân tộc, tôn giáo: ghi dân tộc, tôn giáo như trong giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng nhận dân tộc, tôn giáo của cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ: Dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không.

(6) Số CMND hoặc CCCD, ngày cấp, nơi cấp: Ghi đúng và đầy đủ thông tin được cấp trên CMND hoặc thẻ CCCD.

(7) Số điện thoại di động để báo tin: Ghi rõ, đầy đủ số điện thoại liên hệ và số điện thoại này đơn vị phải liên lạc được khi cần thiết và địa chỉ email nếu có.

(8) Quê quán: Ghi rõ 3 cấp Phường (Xã), Quận (Huyện), Tỉnh (Thành phố). Ví dụ: Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

(9) Hộ khẩu thường trú: Ghi chính xác, đầy đủ thông tin. Ví dụ: Số 103 đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

(10) Chỗ ở hiện nay (để báo tin): Ghi chính xác, đầy đủ địa chỉ đang ở để liên lạc khi cần gửi thông báo kết quả điểm tuyển dụng và kết quả trúng tuyển viên chức. Ví dụ: Số 103 đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

(11) Tình trạng sức khỏe, chiều cao, cân nặng: Căn cứ theo kết luận của Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng theo qui định.

(12) Thành phần bản thân hiện nay: Ghi rõ: sinh viên mới tốt nghiệp, viên chức hoặc lao động hợp đồng (làm công việc chuyên môn gì?) hoặc chưa có việc làm.

(13) Trình độ văn hóa: Ghi rõ 12/12 Chính quy hoặc 12/12 Bổ túc văn hóa.

(14) Trình độ chuyên môn: Ghi theo bằng tốt nghiệp phù hợp với vị trí dự tuyển. Ví dụ: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.

II. Thông tin cơ bản về gia đình: Ghi đầy đủ, chính xác thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác của bố/mẹ đẻ, vợ/chồng, con đẻ, anh/chị/em ruột.

III. Thông tin về quá trình đào tạo:

Thí sinh khai lần lượt văn bằng trước, chứng chỉ sau. Lưu ý:

            - Ghi đầy đủ, chính xác tất cả văn bằng chuyên môn, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành có liên quan đến yêu cầu của vị trí việc làm, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã được cấp.

            - Đối với thí sinh có nhiều bằng chuyên môn (Tiến sĩ, Chuyên khoa Cấp 2, Chuyên khoa Cấp 1, Nội trú, Thạc sĩ…) thì phải ghi đầy đủ tất cả các thông tin có liên quan đến các văn bằng trên theo thứ tự quá trình học từ thấp đến cao.

            - Những trường hợp ghi các thông tin không chính xác, đầy đủ các văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì kết quả tuyển dụng viên chức sẽ bị hủy.

* Cột (2) Tên trường, cơ sở đào tạo cấp: Ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng chuyên môn, chứng chỉ được cấp. Ví dụ: Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,…

* Cột (3) Trình độ văn bằng, chứng chỉ:

            - Đối với văn bằng: Ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng chuyên môn được cấp. Ví dụ: Tiến sĩ, Chuyên khoa Cấp 2, Chuyên khoa Cấp 1, Nội trú, Thạc sĩ.

            - Đối với chứng chỉ: Ghi đầy đủ, chính xác theo chứng chỉ đào tạo chuyên ngành (nếu có), chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã được cấp. Ví dụ: Chứng chỉ Tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; Chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C; Chứng chỉ ngoại ngữ: Anh văn bậc 2/6, Anh-A,B,C; Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế TOEIC/TOEFT/IELTS, ….: ghi rõ tổng điểm đạt được (Ví dụ: TOEIC 500, DELF A2, IELTS 4.5…)

            - Thí sinh đào tạo tại nước ngoài điền thông tin bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Ví dụ: Cơ sở đào tạo: Trường kinh doanh London (London Business Shool);  Chuyên ngành: Tài chính (Finance); Xếp loại tốt nghiệp: Xuất sắc (First Class Honours).

            - Bằng/Chứng chỉ khác: Đề nghị thí sinh liệt kê các chứng chỉ nghề nghiệp đã có như: ACCA; CFA; IELTS; Chứng chỉ Kế toán trưởng…

* Cột (4): Ghi đầy đủ cả phần số và phần chữ (nếu có) của số hiệu văn bằng, chứng chỉ.

* Cột (5) và cột (6): Ghi ngành đào tạo trên văn bằng, chuyên ngành đào tạo theo bảng điểm. Trường hợp bảng điểm không ghi chuyên ngành mà chỉ ghi ngành thì thí sinh chỉ khai thông tin vào cột (6).

* Cột (7): Ghi chính quy/liên thông/tại chức/đào tạo từ xa/học tại nước ngoài/các hình thức khác

* Cột (8): Ghi: Giỏi, Khá…

Lưu ý: Trường hợp thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp, chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học cũng phải điền đầy đủ các thông tin tương ứng vào các cột nêu trên (ví dụ: ngày cấp giấy chứng nhận, số giấy chứng nhận….)

IV. Thông tin quá trình công tác (nếu có): Ghi quá trình công tác có liên quan đến vị trí dự tuyển đến nay. Thí sinh kê khai theo trình tự thời gian từ gần tới xa so với thời điểm kê khai.

V. Miễn thi ngoại ngữ, tin học: Bỏ trống

VI. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ: Bỏ trống

VII. Đối tượng ưu tiên (nếu có): Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên thì ghi đúng đối tượng ưu tiên, ngày cấp Giấy chứng nhận ưu tiên theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, bao gồm:

            1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

            2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

            3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định hiện hành.

Hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên theo quy định nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) cùng với Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu không kê khai và không nộp giấy xác nhận ưu tiên trong thời hạn quy định sẽ không được xem xét cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng.

            Lưu ý: Thí sinh phải khai đầy đủ và chính xác các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

            Người viết phiếu phải ký trên từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển.

 

 

 


Tag


0 bình luận

{{val.name_comment}} - {{ actions.formatDate(val.created_at) }}

{{ val.comment_content }}

{{ valChild.name_comment }} - {{ actions.formatDate(valChild.created_at) }}

{{ valChild.comment_content }}


Bình luận bài viết

{{err}}

{{err}}