Trang chủ Thông báo tạm ngừng đăng ký hiến tạng trực tiếp từ ngày....

Thông báo tạm ngừng đăng ký hiến tạng trực tiếp từ ngày 6/5/2021

TTĐPGTQG - 12/01/2022 - 01:35 PMQuý anh/ chị có nguyện vọng đăng ký hiến tặng mô/ tạng sau khi qua đời xin tải đơn về và gửi đơn đăng ký qua bưu điện theo cách thứ 2 của hướng dẫn http://vnhot.vn/.../huong-dan-dang-ky-hien-tang-mo-tang..., Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia sẽ gửi thẻ lại cho quý anh/ chị tới nhà qua đường bưu điện.

Việc đăng ký này sẽ được áp dụng cho tới khi có thông báo mới!

Trung tâm ĐPGTQG trân trọng kính báo!


Tag


0 bình luận

{{val.name_comment}} - {{ actions.formatDate(val.created_at) }}

{{ val.comment_content }}

{{ valChild.name_comment }} - {{ actions.formatDate(valChild.created_at) }}

{{ valChild.comment_content }}


Bình luận bài viết

{{err}}

{{err}}