Trang chủ Tải mẫu đơn
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo thay đổi thời gian niêm yết danh sách và triệu tập thí...
23/10/2023 - 10:06 AM
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông tới các thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng...
20/11/2023 - 08:55 AM
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo tới các thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự...
22/11/2023 - 10:01 AM
Chiều ngày 27/11/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã tổ chức thực hiện kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng...
04/12/2023 - 04:32 PM
Căn cứ Quyết định số 4518/QĐ-BYT ngày 14/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ...
27/12/2023 - 10:49 AM