Trang chủ Tải mẫu đơn
Ngày 20/11/2020, Bô Y tế ban hành văn bản số 6389/ về "thành lập Hội đồng chẩn đoán chết não" gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố Trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, Viện Nghiên...
15/08/2023 - 10:31 AM
Ngày 04/3/2015, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 127/QĐ - BNV về việc cho phép Thành lập Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam
16/08/2023 - 01:55 PM
Ngày 11/11/2015, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1735/QĐ - BNV về Phê duyệt Điều lệ Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam
16/08/2023 - 02:15 PM
Để phục vụ cho nhu cầu người đăng ký hiến tặng mô/ tạng của cá nhân, tập thể, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục cụ thể như sau:
21/08/2023 - 09:32 AM
Nhằm đạo điều kiện tối đa cho người Việt Nam và người nước ngoài có nguyện vọng đăng ký hiến mô, tạng. Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia ban hành mẫu “Đơn tự nguyện...
21/08/2023 - 03:05 PM
Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia thông báo tuyển viên chức năm 2023 như sau:
06/09/2023 - 04:52 PM
Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia hướng dẫn các thí sinh cách điền thông tin vào phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 vào Trung tâm như sau:
07/09/2023 - 08:34 AM
Nội dung tài liệu phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
09/10/2023 - 08:47 AM
Niêm yết danh sách thí sinh có Phiếu đăng ký dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn (vòng 1); danh sách thí sinh có Phiếu đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện, tiêu chuẩn (vòng...
09/10/2023 - 04:06 PM
Thông báo về việc niêm yết danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự phỏng vấn (vòng 2) và danh sách thí sinh không điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự...
16/10/2023 - 01:14 PM